Cases
Magazine Media

Waarom content marketing een marathon is

Het is de basisregel van content marketing: werk op lange termijn. Magazine Media doet dat en plukt er de vruchten van. Ontdek het hele verhaal.

Bedrijf

Vereniging

Content type

Blogartikels

Doelgroep

B2B

Het verhaal van Magazine Media begint in 2014, wanneer de vereniging van magazine-uitgevers (die vandaag WE MEDIA heet) beslist dat er nood is aan een gemeenschappelijk marketinginitiatief voor het medium magazines.

Dat wordt Magazine Media, dat bestaat uit verschillende luiken. Kern van de zaak is de website magazinemedia.be, die wordt gepositioneerd als een nieuwssite voor alle actualiteit rond het medium.

Bedoeling is het dynamisme van de sector aan te tonen en hardnekkige vooroordelen in de markt te ontkrachten: magazinemerken worden wel degelijk nog altijd goed gelezen en gewaardeerd, magazine media zijn volop mee met de digitalisering, bieden creatieve mogelijkheden voor reclamemakers en kennen een continue vernieuwing. De primaire doelgroep van magazinemedia.be is immers drieledig: adverteerders, mediabureaumensen en reclamebureaumensen. De eigen achterban is een secundaire doelgroep: Magazine Media voorziet regies van uitgevers van argumentatie en ander relevant materiaal om te gebruiken bij klantbezoeken.

Vernieuwing binnen eenzelfde rode draad

Dat magazinemedia.be een nieuwssite is, zorgt ervoor dat de frequentie van nieuwe content hoog ligt: wekelijks verschijnen als sinds de start minimaal twee à drie artikels. Waar de rode draad duidelijk is en voor consistentie zorgt, zorgen nieuwe rubrieken geregeld voor vernieuwing en beweging op de site. Portretten van mensen met de meest diverse functies binnen het magazinelandschap tonen aan dat het maken van een blad een complex menselijk radarwerk is; interviews met adverteerders geven mee wat de voordelen, maar ook de beperkingen van het medium zijn; en columns zorgen voor heldere opinies. Studies en inspirerende voorbeelden uit het buitenland leiden dan weer tot een bredere kijk op het medium.

De website is SEO-proof en wordt verder in de markt gezet door ondersteuning op social media en door een nieuwsbrief, een belangrijke traffic builder. Net daarom verschijnt hij sinds 2019 niet één, maar twee keer per maand.

Deel van het groter geheel

De website is natuurlijk geen einddoel op zich (dat is minstens de stagnatie van de mediabestedingen in een dalende context). Naast dit contentinitiatief bewerkt WE MEDIA de betrokken doelgroepen ook rechtstreeks met presentaties, campagnes en bezoeken, gedurende een tijdje met commerciële packages (de Big Wraps) en met een magazinekiosk op belangrijke evenementen uit de sector waaronder het BAM Marketing Congress en de UBA Trends Day. Ook het event MAGnify mogen we niet vergeten. Dat heeft exact dezelfde missie als de website en vindt jaarlijks in oktober plaats.

Ook verschijnen geregeld booklets en magazines in print. Kwestie van de tactiele troef van het medium uit te spelen…

Traffic meer dan verdrievoudigd

De consistentie van de aanpak werpt al snel zijn vruchten af, maar na meer dan 7 jaar is de trend duidelijk. Zelfs in een kleine niche is het mogelijk een trouw, en groeiend bereik op te bouwen.

Zo steeg het aantal sessies op jaarbasis al snel van een kleine 10.000 (2014) naar meer dan 18.000 (in 2017). Het is echter pas dan dat de versnelling in de groei optrad. In 2018 ging het naar meer dan 29.000 sessies, om in 2020 af te klokken op zowat 35.000 sessies. Het aantal pageviews ging in die zeven jaar van meer dan 30.000 naar 50.000. We herhalen even: Magazine Media is actief in een beperkte niche. Straffe cijfers dus! Bovendien zijn deze cijfers het resultaat van enkel organische groei. In paid media is bewust nooit geïnvesteerd.

It takes time

In de loop der jaren maakten steeds meer mensen kennis met het platform en konden zo hun perceptie van het medium bijsturen. En ze blijven trouw: dat de newsletter van een maandelijkse naar veertiendaagse frequentie ging, veranderde de open rate niet. Die ligt al jaren stabiel rond 15%.

Magazine Media is dus het levende bewijs dat je groei in bereik er niet van de ene dag op de andere komt. Content marketing vraagt tijd, maar het sneeuwbaleffect (veroorzaakt door steeds meer mensen die je kennen en steeds meer content die via Google gevonden wordt) komt er sowieso. Volhouden is de boodschap…

Op zoek naar meer inspiratie of geweldige cases?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

    Van productcontent naar klantencontent

    Volgende project