VWBO

Doelstelling

Het Verbond van West-Brabantse Ondernemingen (VWBO) zet de eerste stappen in content marketing. Het bouwt zijn aanwezigheid op social media uit en vormde zijn ledenboek om naar een leerrijk instrument voor wie om de toekomst van de regio bekommerd is.

Rol van SPYKE

Een dubbele missie kreeg SPYKE. Enerzijds is het verantwoordelijk voor de uitbouw en de contentproductie van de LinkedIn-pagina, anderzijds stond het in voor de redactie van het Jubileumboek.