Magazine Media

Doelstelling

Marketeers meer vertrouwen geven in magazine media als advertentiemedium. Dat is het opzet van Magazine Media. Febelmag, de federatie van Belgische magazine-uitgevers, zit achter het initiatief en brengt een mix van website-artikels, nieuwsbrieven, social media posts en booklets.

Rol van SPYKE

Een bevoorrechte contentpartner. Zo kan SPYKE voor dit project omschreven worden. Naast het aanleveren van artikels en interviews voor de website en voor de booklets die steeds rond een specifiek thema handelen en het verzorgen van vertalingen, zoekt het bv. ook columnisten, bekende gezichten in de markt die gevraagd worden hun mening over magazine media neer te pennen. Tot slot realiseerde SPYKE ook een aantal video-interviews.