Boston Consulting Group

Doelstelling

The Boston Consulting Group voerde voor de doorbraak van e-commerce in ons land een diepgaand onderzoek dat in kaart bracht hoe belangrijk internethandel voor onze nationale economie was. Om de inzichten de nodige weerklank te bezorgen, wou BCG de resultaten in een onderbouwd maar tegelijk toegankelijk onderzoeksrapport verwerken.

Rol van Spyke

Spyke herwerkte de ruwe data en inzichten tot een behapbaar rapport. Het ging op zoek naar cases en bracht interessante en innovatieve detailhandelaars in beeld om de mogelijkheden van e-commerce voor deze groep te illustreren.